Herroepingsrecht en retour sturen

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, stel je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) hiervan op de hoogte. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het

 modelformulier voor herroeping

(PDF), maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden per mail aan klantenservice@puurenfit.nl voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen we je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of dat je hebt aangetoond dat je de goederen hebtt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De goederen moeten in ongebruikte, ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele, onbeschadigde verpakking worden geretourneerd.

Hygiëne-artikelen zoals ondergoed, (wasbaar) maandverband, (herbruikbare) tampons en menstruatiecups zijn uitgesloten van retour sturen om hygiëneredenen, als de verzegelde verpakking is verbroken na levering.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor je eigen rekening.

Ons retouradres is:

QLS / Puur & Fit
Kerkeplaat 11
3313LC Dordrecht

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten kan ook een fabrieksgarantie gelden. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Klachten

Indien je een klacht hebt over onze producten of onze service, dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier. Je krijgt van ons uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van je klacht een inhoudelijke reactie.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kun je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Login with Facebook
X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Register with Facebook
X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Please enter the email address you used to register. You will receive a temporary link to reset your password.